FAQ – Odpowiedź na każde Twoje pytanie

Legalizacja dokumentów

Co to jest legalizacja dokumentów?

Legalizacja dokumentów to potwierdzenie dokumentów przez odpowiednie organy państwowe a następnie właściwe urzędy konsularne w celu dopuszczeniu ich do obiegu w obcym kraju. Legalizujemy wszystkie dokumenty, które spełniają warunki formalne tj. są możliwe do zalegalizowania w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i są do zaakceptowania przez daną placówkę konsularną.

Co to jest Apostille?

Legalizacja dokumentów przez nadanie mu pieczęci „Apostille” to szczególna legalizacja która jest dokonywana tylko w MSZ i jest następnie rozpoznawana przez wiele krajów, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

Czy legalizujemy dyplomy i świadectwa szkolne?

Tak, jednak aby zalegalizować dyplom lub świadectwo należy przedstawić oryginał dokumentu lub oficjalny odpis wydane przez uczelnię lub szkołę. Jeśli zagubiło się oryginał należy skontaktować się z organem wydającym dyplom / świadectwo w celu wydania duplikatu.

Czy pośredniczymy przy wydaniu Świadectwa Niekaralności?

Tak, należy jedynie przysłać nam oryginał podpisanych wniosku i pełnomocnictwa.

Jakie dokumenty można zalegalizować przy pomocy Serwisu Konsularnego?

Legalizujemy wszelkiego rodzaju dokumenty handlowe w Krajowej Izbie Gospodarczej, pomagamy w przygotowaniu kopii notarialnych, potwierdzamy pieczęcie notariusza we właściwych Sądach Okręgowych, pośredniczymy przy tłumaczeniach dokumentów na wszystkie języki świata.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Wizy - Pośrednictwo Wizowe
Copyright © 2024 by Serwis Konsularny