FAQ – Odpowiedź na każde Twoje pytanie

Ubezpieczenia

Czy pośredniczymy w wystawianiu polis ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą?

Tak, wystawiamy polisy dwóch firm ubezpieczeniowych, liderów na rynku polskim: Uniqua TU SA oraz TU Europa SA.

Czy do wizy potrzebne jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą?

Jest potrzebne przy wizach do niektórych krajów tj. np. Rosja, Białoruś. Przy reszcie wiz jednak mocno rekomendujemy zakup ubezpieczenia. Jego koszt jest niski a zabezpiecza nas przed poniesieniem wielokrotnie wyższych kosztów podczas nagłego leczenia za granicą. Proszę pamiętać że koszt wezwania karetki pogotowia w niektórych krajach to może być koszt nawet 15.000 USD.

Wizy - Pośrednictwo Wizowe
Copyright © 2024 by Serwis Konsularny