!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa
!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa

FAQ – Odpowiedź na każde Twoje pytanie

Jaka jest różnica pomiędzy wizą jednokrotną (single), dwukrotną (double) i wielokrotną (multiple)?

Wiza jednokrotna upoważnia do jednorazowego przekroczenia granicy (wjazd – wyjazd), wiza dwukrotna – dwukrotnego (wjazd – wyjazd – wjazd – wyjazd), wiza wielokrotna do wielokrotnego wjazdu (nielimitowana liczba wjazdów) w okresie ważności wizy.

Jaka jest ważność wizy?

Każda wiza ze względu na rodzaj i na inny kraj może mieć inną ważność. Z reguły wizy są ważne albo od daty do daty (np. wizy rosyjskie) tj. nie można przebywać poza tymi datami na terenie danego kraju lub są wizy ważne na wjazd w podanym okresie na wizie (np. wizy chińskie) tj. w podanej ważności wizy należy dokonać jedynego (wiza jednokrotna) lub ostatniego (wiza wielokrotna) wjazdu na teren danego kraju i pozostać na (maksymalnie) liczbę dni podaną w wizie.

Przy każdej z wiz na naszej stronie podajemy jej ważność oraz liczbę dni pobytu, proszę to każdorazowo sprawdzać lub pytać naszych konsultantów.

Czy na wizie turystycznej można jechać w sprawach biznesowych?

Zawsze ściśle rekomendujemy występować o wizę zgodnie z przeznaczeniem, jednak jeśli klient tak sobie życzy to na jego odpowiedzialność możemy wystąpić o wizę jaką nam wskaże. Proszę pamiętać że wiąże się to z dużym ryzykiem za granicą.

Czy można przenieść starą wizę do nowego paszportu?

Poza kilkoma wyjątkami nie można. Po anulowaniu starego paszportu należy starać się o wizę na nowo. Jedynie Rosja dopuszcza przeniesienie starej wizy pod kilkoma warunkami. Natomiast w przypadku promesy wizowej do USA można podróżować z dwoma paszportami starym i nowym do końca ważności promesy w starym paszporcie, jeśli promesa nie została zniszczona podczas anulacji starego paszportu.

Jakie zdjęcie jest odpowiednie do wizy?

Właściwie do każdej wizy należy przedstawić zdjęcie tzw. biometryczne tj. kolorowe, białe tło, en-face, 3,5 cm x 4,5 cm, takie samo jak do polskiego paszportu biometrycznego. W kwestii rozmiaru zdjęcia, niektóre konsulaty mają swoje specjalne wymagania np. USA 5 cm x 5 cm. Kilka krajów dopuszcza też wciąż zdjęcia z profilu, ale generalnie należy wyrabiać zdjęcia biometryczne.

Kategorie pytań