FAQ – Odpowiedź na każde Twoje pytanie

Rodzaje wiz

Co to jest wiza elektroniczna?

Wiza elektroniczna jest to normalna wiza, która jest wystawiana na podstawie wniosku złożonego online w dedykowanym systemie imigracyjnym danego kraju. Wiza taka jest wystawiana jako dokument elektroniczny, przesyłany na podany adres e-mail. Przeważnie wiza widnieje od momentu wydania w systemach granicznych, jednak sugerujemy zabrać wydrukowaną wizę ze sobą w podróż. W wielu krajach jest to obowiązek !!

Jaka jest różnica pomiędzy wizą jednokrotną (single), dwukrotną (double) i wielokrotną (multiple)?

Wiza jednokrotna upoważnia do jednorazowego przekroczenia granicy (wjazd – wyjazd), wiza dwukrotna – dwukrotnego (wjazd – wyjazd – wjazd – wyjazd), wiza wielokrotna do wielokrotnego wjazdu (nielimitowana liczba wjazdów) w okresie ważności wizy.

Jaka jest ważność wizy?

Każda wiza ze względu na rodzaj i na inny kraj może mieć inną ważność. Z reguły wizy są ważne albo od daty do daty (np. wizy rosyjskie) tj. nie można przebywać poza tymi datami na terenie danego kraju lub są wizy ważne na wjazd w podanym okresie na wizie (np. wizy chińskie) tj. w podanej ważności wizy należy dokonać jedynego (wiza jednokrotna) lub ostatniego (wiza wielokrotna) wjazdu na teren danego kraju i pozostać na (maksymalnie) liczbę dni podaną w wizie.

W odpowiedziach na zapytanie do każdej z wiz podajemy jej ważność oraz liczbę dni pobytu, proszę to każdorazowo sprawdzać lub pytać naszych konsultantów.

Czy na wizie turystycznej można jechać w sprawach biznesowych?

Zawsze ściśle rekomendujemy występować o wizę zgodnie z przeznaczeniem, jednak jeśli klient tak sobie życzy to na jego odpowiedzialność możemy wystąpić o wizę jaką nam wskaże. Proszę pamiętać że wiąże się to z dużym ryzykiem podczas odprawy w kraju docelowym oraz podczas pobytu za granicą.

Czy można przenieść starą wizę do nowego paszportu?

Poza kilkoma wyjątkami nie można. Po anulowaniu starego paszportu należy starać się o wizę na nowo. Jedynie Rosja dopuszcza przeniesienie starej wizy pod kilkoma warunkami. Natomiast w przypadku promesy wizowej do USA można podróżować z dwoma paszportami starym i nowym do końca ważności promesy w starym paszporcie, jeśli promesa nie została zniszczona podczas anulacji starego paszportu.

Jakie zdjęcie jest odpowiednie do wizy?

Właściwie do każdej wizy należy przedstawić zdjęcie tzw. biometryczne tj. kolorowe, białe tło, en-face, 3,5 cm x 4,5 cm, takie samo jak do polskiego paszportu biometrycznego. W kwestii rozmiaru zdjęcia, niektóre konsulaty mają swoje specjalne wymagania np. USA 5 cm x 5 cm. Kilka krajów dopuszcza też wciąż zdjęcia z profilu, ale generalnie należy wyrabiać zdjęcia biometryczne.

Wizy - Pośrednictwo Wizowe
Copyright © 2024 by Serwis Konsularny