!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa
!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa

FAQ – Odpowiedź na każde Twoje pytanie

Co jest podstawa do dokonania płatności za zlecenie?

Za usługę wystawiamy Fakturę VAT oraz Notę Obciążeniową za płatności urzędowe i konsularne dokonane w imieniu klienta. Płatność za zlecenie to kwota FV i Noty razem. Na FV umieszczamy wszelkie usługi zrealizowane w trakcie zlecenia (usługa konsularna, kurierska itp.). Na Nocie Obciążeniowej umieszczamy wszelkie płatności dokonane w imieniu klienta jak opłaty konsularne, opłaty za pełnomocnictwo itp. oraz kwotę za polisy ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą.

Jak i kiedy otrzymam FV i Notę Obciążeniową?

Oba dokumenty wysyłamy na adres e-mail lub na życzenie klienta oryginał pocztą lub w przesyłce razem z dokumentami. Prośbę o płatność wyślemy zaraz po złożeniu dokumentów w konsulacie lub urzędzie i dokonaniu wszystkich płatności w imieniu klienta.

Kiedy mam dokonać płatności za zlecenie?

Po złożeniu dokumentów w konsulacie lub urzędzie i dokonaniu wszystkich płatności w imieniu klienta, wysyłamy meil z prośbą o dokonanie płatności najpóźniej do dnia odbioru dokumentów z konsulatów lub urzędów. W wypadku przelewu, prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu, jeśli płatność została wykonana późno i nie ma pewności że zostanie odnotowana na naszych rachunkach bankowych przed przygotowaniem dokumentów do wysyłki.

Jak mam dokonać płatności za zlecenie?

Najwygodniejszą formą płatności jest przelew bankowy na podane konto. Proszę wpisać nr FV lub nr zlecenia w tytule przelewu. CITI HANDLOWY Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr konta 72 1030 0019 0109 8530 0032 0673 / IBAN: PL72103000190109853000320673 /SWIF CODE: CITIPLPX

Czy można dokonać płatności za zlecenie gotówką?

Tak, można opłacić zlecenie gotówką w biurze Serwisu lub dla naszego kuriera wizowego w momencie spotkania.

Czy można dokonać płatności za zlecenie kartą płatniczą?

Tak, można dokonać płatności karta płatniczą na naszej stronie www.serwiskonsularny.pl/zaplac/ poprzez zintegrowany z naszą strona serwis Przelewy24.

Kategorie pytań