!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa
!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa

FAQ – Odpowiedź na każde Twoje pytanie

Azerbejdżan - Czy konsulat wydaje wizy turystyczne?

Konsulat w Warszawie nie wydaje wiz turystycznych, wizę turystyczna można otrzymać na każdym przejściu granicznym, na podstawie poparcia wizowego (zaproszenia) wystawionego przez jedną z akredytowanych biur podróży. Lista takich biur znajduje się na stronie konsulatu.

Białoruś - Czy przekraczając granice Białorusi drogą tranzytową,a posiadając wizę rosyjską potrzebna jest wiza tranzytowa na Białoruś?

Tak, należy wyrobić wizę tranzytową na podstawie wizy rosyjskiej.

Chiny - Czy można otrzymać wizę turystyczną wielokrotną?

Konsulat w Warszawie nie wydaje wiz turystycznych wielokrotnych. Najdłuższa wiza turystyczna to dwukrotna.

Chiny - Czy do wizy biznesowej potrzebny jest oryginał zaproszenia?

Do wizy biznesowej jednokrotnej i dwukrotnej potrzebna jest jedynie dobrej jakości kopia zaproszenia. Oryginał zaproszenia potrzebny jest jedynie do wizy biznesowej wielokrotnej zaproszenie te musi być wydane przez Urząd Prowincji na specjalnym wzorze.

Chiny - Czy cudzoziemiec pracujący w Polsce może starać się o wizę do Chin?

Tak, musi jednak przedłożyć oryginał karty pobytu lub karty zarejestrowania obywatela UE w Polsce.

Rosja - Czy przekraczając granice Białorusi drogą tranzytową,a posiadając wizę rosyjską potrzebna jest wiza tranzytowa na Białoruś?

Tak, należy wyrobić wizę tranzytową na podstawie wizy rosyjskiej.

Rosja - Czy po skończeniu ważności paszportu mogę podróżować z wizą rosyjską w starym paszporcie oraz z nowym paszportem?

Nie. Należy przenieść wizę do nowego paszportu, jednak trzeba spełnić kilka warunków formalnych tj. wiza nie może być anulowana, musi być wielokrotna i mieć jeszcze ważność min. 2 – 3 miesiące.

Rosja - Czy do wizy rosyjskiej niezbędne jest ubezpieczenie?

Tak, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą musi być na min. 30000 EUR, posiadać widoczny nr ubezpieczenia, zakres dat musi pokrywać daty wizy, musi być imienne oraz mieć informacje że jest ważne na terenie Rosji.

Rosja - Co to jest „Koszt za Usługę Serwisową Rosyjskiego Centrum Wizowego”?

Jest to koszt za serwis w miejscu gdzie składa się wnioski do konsulatu Federacji Rosyjskiej.

Rosja - Co to jest voucher turystyczny?

Voucher turystyczny jest to dokument składający się faktycznie z dwóch części: 1- zobowiązania o przyjęciu turysty zagranicznego pod opiekę biura turystycznego wystawiającego voucher oraz 2- vouchera właściwego czyli rezerwacji hotelowej. Voucher może wystawić jedynie biuro akredytowane przy rosyjskim MID i posługujące się ważnym numerem referencyjnym. Voucher składający się tylko z jednej z dwóch części jest nie ważny. Proszę zauważyć że często voucher jest traktowany jako zwykła podkładka pod wydanie wizy i rezerwacja hotelowa jest fikcyjna, jednak mocno rekomendujemy podawanie nazwy hotelu prawdziwego, do jakiego się jedzie, tak że gdy konsul to sprawdzi to w hotelu potwierdzą że taka rezerwacja rzeczywiście istnieje.

Rosja - Czy mieszkając w np. w Warszawie (ale nie posiadając tutaj zameldowania), mogę starać się o wizę rosyjską w konsulacie w Warszawie?

Nie, nie można. Należy mieć minimum zameldowanie tymczasowe przez minimum 3 miesiące w dniu składania wniosku o wizę.

Rosja - Czy do Obwodu Kaliningradzkiego potrzebne są wizy?

Tak, potrzebne są wizy. Obwód Kaliningradzki jest traktowany jak normalna część federacji Rosyjskiej i obowiązują tam te same wizy co do innych części Rosji.

Kategorie pytań