Wizy do USA

INFORMACJA OGÓLNA O WIZACH DO USA

Obywatele Polski nie potrzebują wyrabiać promesy wizowej przed przyjazdem do USA. Jednakże obywatele krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego do USA (US Visa Waiver Program) w tym Polska, są zobowiązani posiadać elektroniczną rejestrację ESTA przed wylotem do USA.

Obywatele Polski, którzy posiadają ważna promesę wizową B1/B2, do czasu końca jej ważności nie potrzebują wyrabiać rejestracji ESTA.

Każdy może starać się dowolnie, o wydanie promesy wizowej w konsulacie, zamiast uzyskania rejestracji ESTA, jednakże nie ma takiego obowiązku wobec obywateli Polski po 11 listopada 2019 roku (także w przypadku odmowy wydania rejestracji ESTA, można starać się o wydanie promesy wizowej w konsulacie USA).

Obywatele krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego, którzy podróżowali lub przebywali w Korei Północnej, Iraku, Iranie, Libii, Somalii, Sudanie, Syrii lub Jemenie 1 marca 2011 lub później oraz w Kubie po 12 stycznia 2021 nie mogą podróżować lub być wpuszczonym do USA w ramach tego programu. Obywatele krajów należących do Programu Ruchu Bezwizowego, którzy jednocześnie są obywatelami Kuby, Korei Północnej, Iraku, Iranu, Sudanu lub Syrii również nie mogą już podróżować lub być wpuszczonym do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

Kraje zwolnione z obowiązku posiadania promesy wizowej przed wjazdem na teren USA: Andora, Australia, Austria, Belgia, Brunei, Chile, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luxemburg, Łotwa, Malta, Monaco, Niderlandy, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, San Marino, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Taiwan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Serwis Konsularny oferuje pomoc przy rejestracji ESTA, wypełnieniu wniosku online do promesy wizowej, organizuje spotkanie w konsulacie, opłaca wizę i udziela wszelkich konsultacji w zakresie uzyskania rejestracji ESTA, promesy wizowej do USA oraz we wszelkich wizach nieimigracyjnych.

Rejestracja ESTA jest wystawiana na 2 lata lub do końca ważności obecnego paszportu. Przy rejestracji jednorazowy pobyt jest ograniczony do 90 dni. Promesa wizowa jest wydawana do paszportów biometrycznych i nie biometrycznych, w najpopularniejszej kategorii B1/B2, czyli w celach turystyczno – biznesowych na zazwyczaj 10 lat jako wielokrotna. Wizę na granicy otrzymuje się przeważnie na pobyt do 180 dni, jednakże urzędnik może udzielić pozwolenia na krótszy okres według własnego uznania. Data ważności wizy to ostatni dzień, w którym można wjechać do Stanów Zjednoczonych korzystając z danej wizy. Wiza nie określa, jak długo można zostać w Stanach Zjednoczonych. Długość pobytu jest określana przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego w miejscu wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych.

Przy wyrabianiu promesy wizowej osoby zwolnione z obowiązku spotkania osobistego z konsulem to osoby których poprzednia wiza jest ważna lub utraciła ważność na mniej niż 72 miesiące temu, starają się o tę samą wizę w tym samym konsulacie, oraz nie zmieniły swoich danych personalnych. Pozostałe osoby to dzieci do lat 14 i osoby powyżej 80 roku życia (o ile nie otrzymały odmowy wydania promesy w ciągu ostatnich 2 lat).

Podczas składania o rejestrację ESTA lub promesę trzeba przedstawić pełen komplet dokumentów wymagany przez ambasadę. Niekompletne dokumenty będą odrzucone lub wstrzymane z prośbą o uzupełnienie. Serwis Konsularny nie ma żadnego wpływu na decyzję o wydaniu rejestracji ESTA lub promesy.

W przypadku rejestracji ESTA, zostanie ona wydana na 2 lata lub do końca ważności paszportu (jeśli jest ważny krócej niż 2 lata w momencie rejestracji). W przypadku promesy paszport powinien być ważny w momencie pobytu w Stanach Zjednoczonych, obecnie nie ma ograniczeń co do ważności paszportu podczas starania się o wizę do USA dla obywateli Polski.

W przypadku promesy wizowej jeżeli paszport stracił ważność wcześniej niż posiadana w nim wiza, mogą Państwo nadal podróżować do Stanów Zjednoczonych na jej podstawie, o ile nie została ona zniszczona lub anulowana. W takim przypadku należy podróżować z dwoma paszportami – starym z ważną wizą oraz nowym. Wiza nie może być przedziurkowana podczas anulacji starego paszportu (na co należy zwrócić uwagę podczas wymiany paszportów).

Jedyne akceptowane zdjęcie do wniosku wizowego do promesy wizowej, to zdjęcie tzw. biometryczne do wizy USA, kolorowe, twarz na wprost (en-face), oboje uszu widoczne, białe tło, 5 cm x 5 cm.

Na spotkanie należy zabrać paszport, potwierdzenie wypełnienia wniosku online, ewentualnie zdjęcie (jeśli wystąpił problem z zalogowaniem go do wniosku elektronicznie) i opłatę wizową.

Po spotkaniu, paszport powinien wrócić bezpłatnie do wybranego punktu odbioru paszportów firmy kurierskiej UPS na terenie Warszawy lub Krakowa lub za pomocą płatnej gotówką przy odbiorze, przesyłce kurierskiej UPS, pod wskazany adres. W przypadku odbioru z punktu UPS, paszport należy odebrać w ciągu 9 dni roboczych od otrzymania informacji z Ambasady, że paszport jest gotowy – inaczej UPS odeśle z powrotem paszport do Ambasady. Bezpośrednio w ambasadzie paszport można odebrać jedynie w wyjątkowych przypadkach po ustaleniu tego z konsulem, jednakże uzyskanie tej zgody jest bardzo trudne.

KATEGORIE WIZ:

A-1/A-2 Dyplomaci i przedstawiciele rządu

A-3 Personel pomocniczy posiadaczy wiz A1/A2

B-1/B-2 Osoby wyjeżdżające służbowo lub turystycznie

C-1 Tranzyt

C-1/D Członkowie załogi samolotu lub statku

E-1/E-2 Inwestorzy i przedsiębiorcy

F-1 Studenci i uczniowie

G-1-4 Przedstawiciele organizacji międzynarodowych

G-5 Personel pomocniczy posiadaczy wiz G-1-4

H Tymczasowa praca i praktyka (H-3)

I Dziennikarze

J-1 Au-pairs, stażyści, wymiana naukowa/studencka, program „Praca i Podróże”

L Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddziału firmy

M-1 Studenci – szkolenie zawodowe

NATO 1-6 Przedstawiciele NATO

NATO 7 Personel pomocniczy posiadaczy wiz NATO 1-6

O Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach lub osiągnięciach w dziedzinie nauki, sztuki, edukacji, biznesu lub sportu

P Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi

Q Wymiana kulturalna

R Pracownicy religijni

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Wizy - Pośrednictwo Wizowe
Copyright © 2024 by Serwis Konsularny