!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa
!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa

Visas to the U.S.

Obywatele Polski nie potrzebują potrzebują wyrabiać promesy wizowej przed przyjazdem do USA. Jednakże obywatele krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego do USA (US Visa Waiver Program) w tym Polska, są zobowiązani posiadać elektroniczną rejestrację ESTA przed wylotem do USA.

Obywatele Polski, którzy posiadają ważna promesę wizową B1/B2, do czasu końca jej ważności nie potrzebują wyrabiać rejestracji ESTA.

Każdy może starać się dowolnie, o wydanie promesy wizowej w konsulacie, zamiast uzyskania rejestracji ESTA, jednakże nie ma takiego obowiązku wobec obywateli Polski po 11 listopada 2019 roku (także w przypadku odmowy wydania rejestracji ESTA, można starać się o wydanie promesy wizowej w konsulacie USA).

Kraje zwolnione z obowiązku posiadania promesy wizowej przed wjazdem na teren USA: Andora, Australia,Austria, Belgia, Brunei Chile Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Korea Południowa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monaco, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, San Marino, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Taiwan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Serwis Konsularny oferuje pomoc przy rejestracji ESTA, wypełnieniu wniosku online do promesy wizowej, organizuje spotkanie w konsulacie, opłaca wizę i udziela wszelkich konsultacji w zakresie uzyskania rejestracji ESTA oraz promesy wizowej do USA.

Rejestracja ESTA jest wystawiana na 2 lata lub do końca ważności obecnego paszportu. Przy rejestracji jednorazowy pobyt jest ograniczony do 90 dni. Promesa wizowa jest wydawana do paszportów biometrycznych i nie biometrycznych, w najpopularniejszej kategorii B1/B2, czyli w celach turystyczno – biznesowych na zazwyczaj 10 lat jako wielokrotna. Wizę na granicy otrzymuje się przeważnie na pobyt do 180 dni, jednakże urzędnik może udzielić pozwolenia na krótszy okres według własnego uznania. Terytorium USA należy opuścić najpóźniej w ostatnim dniu ważności promesy wizowej.

Przy wyrabianiu promesy wizowej osoby zwolnione z obowiązku spotkania osobistego z konsulem to osoby których poprzednia wiza jest ważna lub utraciła ważność na mniej niż 72 miesiące temu, starają się o tę samą wizę w tym samym konsulacie, oraz nie zmieniły swoich danych personalnych. Pozostałe osoby to dzieci do lat 14 i osoby powyżej 80 roku życia (o ile nie otrzymały odmowy wydania promesy w ciągu ostatnich 2 lat).

Podczas składania o rejestrację ESTA lub promesę trzeba przedstawić pełen komplet dokumentów wymagany przez ambasadę. Niekompletne dokumenty będą odrzucone lub wstrzymane z prośbą o uzupełnienie. Serwis Konsularny nie ma żadnego wpływu na decyzję o wydaniu rejestracji ESTA lub promesy.

W przypadku rejestracji ESTA, zostanie ona wydana na 2 lata lub do końca ważności paszportu (jeśli jest ważny krócej niż 2 lata w momencie rejestracji). W przypadku promesy paszport powinien być ważny 6 miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ważność paszportu jest krótsza niż 6 miesięcy, wiza może być wydana, jednak zezwolenie na pobyt w USA zostanie ograniczone do daty ważności paszportu.

W przypadku promesy wizowej jeżeli paszport stracił ważność wcześniej niż posiadana w nim wiza, mogą Państwo nadal podróżować do Stanów Zjednoczonych na jej podstawie, o ile nie została ona zniszczona lub anulowana. W takim przypadku należy podróżować z dwoma paszportami – starym z ważną wizą oraz nowym. Wiza nie może być przedziurkowana podczas anulacji starego paszportu (na co należy zwrócić uwagę podczas wymiany paszportów).

Jedyne akceptowane zdjęcie do wniosku wizowego do promesy wizowej, to zdjęcie tzw. biometryczne do wizy USA, kolorowe, twarz na wprost (en-face), oboje uszu widoczne, białe tło, 5 cm x 5 cm.

Na spotkanie należy zabrać paszport, potwierdzenie wypełnienia wniosku online, ewentualnie zdjęcie (jeśli wystąpił problem z zalogowaniem go do wniosku elektronicznie) i opłatę wizową.

Paszport z gotową promesą wraca bezpośrednio z ambasady pod wskazany adres za pośrednictwem poczty kurierskiej UPS, przesyłka jest płatna gotówką przy odbiorze. Bezpośrednio w ambasadzie paszport można odebrać jedynie w wyjątkowych przypadkach po ustaleniu tego z konsulem, jednakże uzyskanie tej zgody jest bardzo trudne.

KATEGORIE WIZ:

A-1/A-2 Dyplomaci i przedstawiciele rządu
A-3 Personel pomocniczy posiadaczy wiz A1/A2
B-1/B-2 Osoby wyjeżdżające służbowo lub turystycznie
C-1 Tranzyt
C-1/D Członkowie załogi samolotu lub statku
E-1/E-2 Inwestorzy i przedsiębiorcy
F-1 Studenci i uczniowie
G-1-4 Przedstawiciele organizacji międzynarodowych
G-5 Personel pomocniczy posiadaczy wiz G-1-4
H Tymczasowa praca i praktyka (H-3)
I Dziennikarze
J-1 Au-pairs, stażyści, wymiana naukowa/studencka, program „Praca i Podróże”
L Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddziału firmy
M-1 Studenci – szkolenie zawodowe
NATO 1-6 Przedstawiciele NATO
NATO 7 Personel pomocniczy posiadaczy wiz NATO 1-6
O Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach lub osiągnięciach w dziedzinie nauki, sztuki, edukacji, biznesu lub sportu
P Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi
Q Wymiana kulturalna
R Pracownicy religijni

Select a download form

Choose visa

Select a visa type