!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa
!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa

Visas to the U.S.

Witamy na stronie firmy Serwis Konsularny. Nasza firma oferuje profesjonalną pomoc w uzyskaniu wiz do wszystkich krajów świata.

Powyżej znajdują się skróty do konkretnych wiz, gdzie uzyskasz informację na temat dokumentów niezbędnych do uzyskania  danej wizy.

Poniżej podaliśmy informacje o wizach do tego kraju ze względu na ich rodzaj oraz specyfikę danego konsulatu.

Jeśli chcielibyście państwo uzyskać informacje o innych naszych usługach jak legalizacja dokumentów, legalizacja obcokrajowców w Polsce, ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą czy zaproszenia biznesowe, prosimy o odwiedzenie strony głównej.

Na stronie głównej znajduje się także możliwość zalogowania się do naszego systemu informacji wizowej, gdzie znajdą Państwo możliwość wypełniania wniosków wizowych online m.in. do Rosji i Białorusi, ich zapis na przyszłość. System ten umożliwia też śledzenie drogi wykonania naszej usługi, tzn. w którym miejscu znajduje się Państwa paszport.

ZAPRASZAMY

INFORMACJA OGÓLNA O WIZACH DO USA

Obywatele Polski potrzebują wyrobić promesę wizową do USA.  Na podstawie promesy, wizę otrzymuje się po przylocie do USA, na granicy.

Kraje zwolnione z obowiązku posiadania promesy wizowej przed wjazdem na teren USA: Andora, Australia, Austria, Belgia, Brunei, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Korea Południowa, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, Łotwa, Malta, Monaco, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, San Marino, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Promesa jest wydawana do paszportów biometrycznych i nie biometrycznych, w najpopularniejszej kategorii B1/B2, czyli w celach turystyczno – biznesowych na zazwyczaj 10 lat jako wielokrotna. Wizę na granicy otrzymuje się przeważnie na pobyt do 180 dni, jednakże urzędnik może udzielić pozwolenia na krótszy okres według własnego uznania. Terytorium USA należy opuścić najpóźniej w ostatnim dniu ważności promesy wizowej.

Serwis Konsularny oferuje pomoc przy wypełnieniu wniosku online, organizuje spotkanie w konsulacie, opłaca wizę i udziela wszelkich konsultacji w zakresie uzyskania promesy wizowej do USA.

Każdy starający się o promesę ma obowiązek stawić się osobiście na rozmowę z konsulem. Osoby zwolnione z tego obowiązku to dzieci do lat 14 i osoby powyżej 80 roku życia (o ile nie otrzymały odmowy wydania promesy w ciągu ostatnich 2 lat). Spotkanie umawia się telefonicznie, stawka za min. rozmowy wynosi powyżej 4 PLN.

Podczas składania o promesę trzeba przedstawić pełen komplet dokumentów wymagany przez ambasadę. Niekompletne dokumenty będą odrzucone lub wstrzymane z prośbą o uzupełnienie. Serwis Konsularny nie ma żadnego wpływu na decyzję o wydaniu promesy.

Paszport powinien być ważny 6 miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ważność paszportu jest krótsza niż 6 miesięcy, wiza może być wydana, jednak zezwolenie na pobyt w USA zostanie ograniczone do daty ważności paszportu.

Jeżeli paszport stracił ważność wcześniej niż posiadana w nim wiza, mogą Państwo nadal podróżować do Stanów Zjednoczonych na jej podstawie, o ile nie została ona zniszczona lub anulowana. W takim przypadku należy podróżować z dwoma paszportami – starym z ważną wizą oraz nowym. Wiza nie może być przedziurkowana podczas anulacji starego paszportu (na co należy zwrócić uwagę podczas wymiany paszportów).

Jedyne akceptowane zdjęcie do wniosku wizowego to zdjęcie tzw. biometryczne do wizy USA, kolorowe, twarz na wprost (en-face), oboje uszu widoczne, białe tło, 5 cm x 5 cm.

Na spotkanie należy zabrać paszport, potwierdzenie wypełnienia wniosku online, ewentualnie zdjęcie (jeśli wystąpił problem z zalogowaniem go do wniosku elektronicznie) i opłatę wizową.

Paszport z gotową promesą wraca bezpośrednio z ambasady pod wskazany adres za pośrednictwem poczty kurierskiej DHL, przesyłka jest płatna gotówką przy odbiorze. Bezpośrednio w ambasadzie paszport można odebrać jedynie w wyjątkowych przypadkach po ustaleniu tego z konsulem, jednakże uzyskanie tej zgody jest bardzo trudne.

KATEGORIE WIZ:

A-1/A-2      Dyplomaci i przedstawiciele rządu

A-3            Personel pomocniczy posiadaczy wiz A1/A2

B-1/B-2      Osoby wyjeżdżające służbowo lub turystycznie

C-1            Tranzyt

C-1/D         Członkowie załogi samolotu lub statku

E-1/E-2      Inwestorzy i przedsiębiorcy

F-1            Studenci  i uczniowie

G-1-4         Przedstawiciele organizacji międzynarodowych

G-5            Personel pomocniczy posiadaczy wiz G-1-4

H               Tymczasowa praca i praktyka (H-3)

I                Dziennikarze

J-1             Au-pairs, stażyści, wymiana naukowa/studencka, program „Praca i Podróże”

L               Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddziału firmy

M-1           Studenci  – szkolenie zawodowe

NATO 1-6  Przedstawiciele NATO

NATO 7     Personel pomocniczy posiadaczy wiz NATO 1-6

O              Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach lub osiągnięciach w dziedzinie nauki, sztuki, edukacji, biznesu lub sportu

P              Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi

Q              Wymiana kulturalna

R              Pracownicy religijni

Select a download form

Choose visa

Select a visa type