Wizy do Arabii Saudyjskiej

INFORMACJA OGÓLNA O WIZACH DO KRÓLESTWA ARABII SAUDYJSKIEJ (KSA)

Obywatele Polski i innych krajów UE potrzebują uzyskać wizę do Królestwa Arabii Saudyjskiej przed wjazdem na jej terytorium. W celu turystycznym można się starać o wizę elektroniczną, we wszystkich innych sprawach obowiązują wizy wydawane w Ambasadzie Arabii Saudyjskiej w Warszawie. Serwis Konsularny udziela pomocy przy wszystkich rodzajach wiz do Arabii Saudyjskiej.

Przed wystąpieniem o wizę wydawaną w Ambasadzie należy dokonać opłaty wizowej i zarejestrować wniosek w systemie Enjazit. Nasza firma może dokonać tej rejestracji i opłaty wizowej w Państwa imieniu jako oddzielną usługę lub w ramach wykonywanej wizy do Arabii Saudyjskiej.

Paszport musi być ważny przynajmniej 6 miesięcy oraz posiadać dwie wolne przeciwległe strony.

Jedyne akceptowane zdjęcia do wniosku wizowego to zdjęcia tzw. biometryczne, to znaczy kolorowe, twarz na wprost (en-face), oboje uszu widoczne, białe tło, 3,5 cm x 4,5 cm. Należy każdorazowo dołączyć 2 zdjęcia do wniosku wizowego.

W chwili obecnej, wszystkie wizy za wyjątkiem wizy tranzytowej, wydawane przez Ambasadę są wysyłane jako dokument elektroniczny na adres e-mail, jednak przez cały okres procesu wydania wizy, oryginał paszportu musi pozostawać w Ambasadzie.

Dokumenty wystawiane przez stronę arabską są wystawiane w języku arabskim i z tego powodu mogą nastąpić błędy w tłumaczeniu lub niezgodności wynikające z problemów translacyjnych na język polski. Z tej przyczyny, każdorazowo nasza firma sprawdza za darmo w ambasadzie kopie dokumentów do wizy i po akceptacji przez konsula przedstawia je dla klienta do procesu wizowania z pełną informacją na temat wizy, aby uniknąć błędów, dodatkowych kosztów i opóźnień.

Od obywateli innych krajów niż Polska, konsulat wymaga okazania kopii karty pobytu na terenie RP podczas składania wniosku wizowego.

Ważność wizy saudyjskiej określona jest w miesiącu / miesiącach od dnia wydania wizy. Wjazd lub ostatni wjazd (w przypadku wiz wielokrotnych) musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu ważności wizy. Po wjeździe, wciąż można pozostać na liczbę dni pobytu określonych na wizie (w dniach, np. 90 days).

Konsulat Arabii Saudyjskiej jest otwarty od Poniedziałku do Czwartku w godzinach: składanie dokumentów 9.30 – 12.00, odbiór dokumentów 14.00 – 15.00. W czasie okresu miesiąca postu „Ramadanu” konsulat może być otwarty w skróconych, specjalnych godzinach, o czym co roku powiadamiamy w naszym newsletterze.

GŁÓWNE RODZAJE WIZ:

eWIZA – wydawana jedynie w celu wizyty o charakterze turystycznym, odwiedziny, targi i konferencje.

BIZNESOWA / BUSINESS VISIT – wydawana w celu wizyt biznesowych dla dyrektorów i menażerów wyższego szczebla, a także w celu wykonania krótkiej pracy, montażu, remontu, oraz prac umysłowych i fizycznych nad projektem zleconym firmom spoza Arabii Saudyjskiej.

Wizy - Pośrednictwo Wizowe
Copyright © 2024 by Serwis Konsularny