!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa
!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa

Wizy do Chin

Informacja o wizach do chińskiej republiki ludowej.

Obywatele Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej mają obowiązek wyrobienia wizy do Chin przed wylotem, w konsulacie Chrl. Wiza obowiązuje na całym obszarze Chin z wyjątkiem obszaru Hong Kongu i Macao (wjazd do 90 dni pobytu bez wizy).

Bez wizy chińskiej można przebywać do 24 godzin w strefie tranzytowej na wszystkich lotniskach międzynarodowych w chinach – dotyczy wszystkich narodowości.

Wizy do Chin – składanie wniosków wizowych

Wniosek wizowy można złożyć w odpowiednim konsulacie. Konsulat w Warszawie otwarty jest w poniedziałki (13.30 – 15.30), środy (09.00 – 11.00) i czwartki (09.00 – 11.00). Czas oczekiwania na wizę do Chin, to w trybie normalnym wynosi 1 tydzień (pon. – pon., śr. – śr., czw. – czw.), a w trybie ekspresowym 2 dni robocze Ambasady (pon. – czw., śr. – pon., czw. – śr.).

Rodzaje wiz do Chin

wiza l – wiza turystyczna (turystyka, zwiedzanie). Pobyt do 30 dni, okres ważności wizy: jednokrotna 3 miesiące od daty wydania, dwukrotna 6 miesięcy od daty wydania. Wjazd musi nastąpić nie później niż ostatniego dnia ważności wizy. Na terenie kraju można pozostać na okres dni pobytu określony w chińskiej wizie turystycznej.

wiza m – wiza biznesowo-handlowa. okres ważności wizy: jednokrotna 3 miesiące od daty wydania, dwukrotna 6 miesięcy od daty wydania, wielokrotna 6 miesięcy lub rok od daty wydania. Wjazd musi nastąpić nie później niż ostatniego dnia ważności wizy. Na terenie kraju można pozostać na okres dni pobytu określony w wizie biznesowej do Chin.

wiza f – wizyta w celu wymiany doświadczeń

wiza q – wiza wydawana w celach rodzinnych dla członków rodzin obywateli Chin lub członków rodzin cudzoziemców przebywających w chinach na podstawie stałej karty pobytu. Wiza może być wydana jako krótkoterminowa (q2) lub długoterminowa (q1). za członków rodziny uznaje się w tym przypadku: małżonków, rodziców, synów, córki, małżonków synów lub córek, braci, siostry, dziadków, wnuków oraz teściów.

wiza s – wiza dla członków rodzin cudzoziemców pracujących lub studiujących w Chinach. Może być wydana jako krótkoterminowa (s2) lub długoterminowa (s1). Za członków rodziny uznaje się w tym przypadku: małżonków, rodziców, synów, córki, małżonków synów lub córek, braci, siostry, dziadków, wnuków oraz teściów. wiza może być przyznana również w innych celach prywatnych.

wiza r – promowanie talentu
wiza z – podjęcie pracy na terenie chin
wiza x – podjęcie studiów, prowadzenie badań naukowych na okres 6 miesięcy lub dłużej
wiza d – wiza na stały pobyt w CHRL
wiza g – wiza tranzytowa
wiza c – członkowie załóg lotniczych, marynarze oraz towarzyszący im członkowie rodzin
wiza j-1 – wiza dziennikarska (dla stałych rezydentów)
wiza j-2 – wiza dziennikarska (krótkoterminowa)

wiza grupowa to specjalny rodzaj wizy chińskiej wydawany dla zorganizowanych grup turystycznych. Wiza nie jest wstawiana do paszportu, tylko wystawiana jest w formie oddzielnego dokumentu. Osoby przebywające na tej wizie w Chinach muszą wjechać, przebywać i wyjechać razem.

wiza wielokrotna to wiza wielokrotnego wjazdu wystawiana tylko na podstawie specjalnego zaproszenia z władz prowincji chin (odpowiednik polskiego urzędu wojewódzkiego).

Erectile dysfunction (ED) or impotence is sexual dysfunction over the counter viagra characterized by the inability to develop or maintain an erection of the penis during sexual activity.
Erectile Dysfunction: Treatment & Care best place to buy viagra online
You may be surprised at all the options for treating erectile dysfunction. These articles are about treating the condition — and caring for the people who have it. cialis soft tabs
Alternative Treatments for ED – Lifestyle Changes to Improve ED – Penile Prosthesis
WebMD Erectile Dysfunction Health Center – Find impotence
Erectile dysfunction affects an estimated 18 million men in the U. S. alone. Here you’ll find impotence information including its causes, impotence drugs, and…
Erectile dysfunction buy kamagra
If erectile dysfunction is an ongoing issue, however , it can cause stress, affect your self-confidence and contribute to relationship problems. Problems getting or…
Erectile dysfunction Causes buy kamagra oral jelly
Erectile dysfunction can result from a problem with any of these. Likewise, stress and mental health concerns can cause or worsen erectile dysfunction.
viagra super active
Erectile dysfunction is the inability of a man to have an erection hard enough to have sexual intercourse. Learn about the causes, signs, and…
Erectile dysfunction (impotence)

Wybierz wizę

Wybierz rodzaj wizy