Wizy do Chin

INFORMACJA O WIZACH DO CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ.

Obywatele Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej (z wyjątkiem obywateli Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Niderlandów do 15 dni w okresie 01.12.2023 do 30.11.2024) mają obowiązek wyrobienia wizy do Chin przed wylotem, w konsulacie ChRL. Wiza obowiązuje na całym obszarze Chin z wyjątkiem obszaru Hong Kongu i Macao (wjazd do 90 dni pobytu bez wizy).

Bez wizy chińskiej można przebywać do 144 godzin w strefie tranzytowej na wszystkich lotniskach międzynarodowych w chinach – dotyczy wszystkich narodowości, lista portów lotniczych jest dostępna stronach MSZ.

Wizy do Chin – składanie wniosków wizowych

Wniosek wizowy można obecnie złożyć tylko w Chińskim Centrum Wizowym przy Konsulacie ChRL. Chińskie Centrum Wizowe w Warszawie otwarte jest od Poniedziałku do Piątku w godz. 09.00-15.00. Czas oczekiwania na wizę do Chin, to w trybie normalnym wynosi 4 dni robocze (pon. – czw., wt.. – pt., śr – pon., czw.-wt., pt.-śr.), a w trybie ekspresowym 3 dni robocze..

Rodzaje wiz do Chin

WIZA L – wiza turystyczna (turystyka, zwiedzanie). Pobyt do 30 dni, okres ważności wizy: jednokrotna 3 miesiące od daty wydania, dwukrotna 6 miesięcy od daty wydania. Wjazd musi nastąpić nie później niż ostatniego dnia ważności wizy. Na terenie kraju można pozostać na okres dni pobytu określony w chińskiej wizie turystycznej.

WIZA M – wiza biznesowo-handlowa. okres ważności wizy: jednokrotna 3 miesiące od daty wydania, dwukrotna 6 miesięcy od daty wydania, wielokrotna 6 miesięcy lub rok od daty wydania. Wjazd musi nastąpić nie później niż ostatniego dnia ważności wizy. Na terenie kraju można pozostać na okres dni pobytu określony w wizie biznesowej do Chin.

WIZA F – wizyta w celu wymiany doświadczeń

WIZA Q – wiza wydawana w celach rodzinnych dla członków rodzin obywateli Chin lub członków rodzin cudzoziemców przebywających w chinach na podstawie stałej karty pobytu. Wiza może być wydana jako krótkoterminowa (Q2) lub długoterminowa (Q1). za członków rodziny uznaje się w tym przypadku: małżonków, rodziców, synów, córki, małżonków synów lub córek, braci, siostry, dziadków, wnuków oraz teściów.

WIZA S – wiza dla członków rodzin cudzoziemców pracujących lub studiujących w Chinach. Może być wydana jako krótkoterminowa (S2) lub długoterminowa (S1). Za członków rodziny uznaje się w tym przypadku: małżonków, rodziców, synów, córki, małżonków synów lub córek, braci, siostry, dziadków, wnuków oraz teściów. wiza może być przyznana również w innych celach prywatnych.

WIZA R – promowanie talentu

WIZA Z – podjęcie pracy na terenie chin

WIZA X – podjęcie studiów, prowadzenie badań naukowych na okres 6 miesięcy lub dłużej

WIZA D – wiza na stały pobyt w CHRL

WIZA G – wiza tranzytowa

WIZA C – członkowie załóg lotniczych, marynarze oraz towarzyszący im członkowie rodzin

WIZA J-1 – wiza dziennikarska (dla stałych rezydentów)

WIZA J-2 – wiza dziennikarska (krótkoterminowa)

Wizy - Pośrednictwo Wizowe
Copyright © 2024 by Serwis Konsularny