!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa
!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa

Wizy do Australii

INFORMACJA OGÓLNA O WIZACH DO AUSTRALII

Obywatele Polski muszą uzyskać wizę przed wjazdem na teren Australii.

Australia zamknęła wydział konsularny w Warszawie i obecnie wnioski papierowe rozpatrywane są wyłącznie przez Ambasadę Australii w Berlinie.

Serwis Konsularny pośredniczy w wydawaniu wiz elektronicznych do Australii, które umożliwiają bezproblemowy wjazd na terytorium Australii bez konieczności podróży do Berlina.

Wizy wydawane są jako listy elektroniczne wydawane bezpośrednio w Australii i przesyłane do Polski pocztą elektroniczną. Nie potrzebujemy żadnych dokumentów w oryginale tylko kopie lub scany komputerowe.

RODZAJE WIZ (przy których pośredniczy Serwis Konsularny):

E-VISITOR subclass 651 – wiza wydawana w celach turystycznych i biznesowych na pobyt każdorazowo do 90 dni. Wiza wydawana jest jako wielokrotna z ważnością 1 rok od daty wydania, wyjazd z Australii musi nastąpić najpóźniej w dniu upływu ważności wizy.

TEMPORARY WORK (SHORT STAY) subclass 400 – wiza wydawana w celu wykonania krótkotrwałej pracy, instalacji, finalizacji kontraktów, a także w celu uczestnictwa w zorganizowanych imprezach sportowych. Wiza wydawana na okres max. 90 dni pobytu, na teren Australii należy wjechać maksymalnie w ciągu 90 dni od daty wydania wizy.

TEMPORARY WORK (SKILLED) subclass 457 – wiza wydawana w celu podjęcia pracy na terenie Australii na podstawie pozwolenia wydanego w Australii na wniosek strony zapraszającej. Wiza wydawana na okres kontraktu.

MCV (MARYNARSKA) subclass 988 – wiza wydawana dla marynarzy. Jeśli wjazd na terytorium Australii następuje drogą lotniczą w celu wejścia na statek, do tej wizy należy wyrobić także wizę E-VISITOR. Wiza wydawana jest jako wielokrotna z ważnością 1 rok od daty wydania, wyjazd z Australii musi nastąpić najpóźniej w dniu upływu ważności wizy.

VISITOR subclass e-600 – wiza wydawana w celach turystycznych i prywatnych na pobyt do 90 dni, 180 dni lub 1 rok. Wiza wydawana jest jako jednokrotna lub wielokrotna z ważnością 1 rok od daty wydania, wyjazd z Australii musi nastąpić najpóźniej w dniu upływu ważności wizy.

Wybierz formularz do pobrania

Wybierz wizę

Wybierz rodzaj wizy