Wizy do Australii

INFORMACJA OGÓLNA O WIZACH DO AUSTRALII

Obywatele Polski muszą uzyskać wizę przed wjazdem na teren Australii.

Australia zamknęła wydziały konsularne w Europie i obecnie wnioski wizowe rozpatrywane są wyłącznie przez Departament Spraw Wewnętrznych bezpośrednio w Australii.

Serwis Konsularny pośredniczy w wydawaniu wiz elektronicznych do Australii, które umożliwiają bezproblemowy wjazd na terytorium Australii.

Wizy wydawane są jako listy elektroniczne wydawane bezpośrednio w Australii i przesyłane do Polski pocztą elektroniczną. Nie potrzebujemy żadnych dokumentów w oryginale tylko kopie lub scany komputerowe.

RODZAJE WIZ (przy których pośredniczy Serwis Konsularny):

E-VISITOR subclass 651 – wiza wydawana w celach turystycznych i biznesowych na pobyt każdorazowo do 90 dni. Wiza wydawana jest jako wielokrotna z ważnością 1 rok od daty wydania, wyjazd z Australii musi nastąpić najpóźniej w dniu upływu ważności wizy.

TEMPORARY WORK (SHORT STAY) subclass 400 – wiza wydawana w celu wykonania krótkotrwałej pracy, instalacji, finalizacji kontraktów, a także w celu uczestnictwa w zorganizowanych imprezach sportowych. Wiza wydawana na okres max. 90 dni pobytu, na teren Australii należy wjechać maksymalnie w ciągu 90 dni od daty wydania wizy.

TEMPORARY WORK (LONG-STAY) subclass 488 – wiza wydawana w celu podjęcia pracy na terenie Australii na podstawie pozwolenia wydanego w Australii na wniosek strony zapraszającej. Wiza wydawana na okres kontraktu.

TEMPORARY ACTIVITY subclass 408 – wiza wydawana w przypadkach podejmowania szczególnych form aktywności jak np. sport zawodowy, media, nauka, staż, badania itp.

MCV (MARYNARSKA) subclass 988 – wiza wydawana dla marynarzy.

VISITOR subclass e-600 – wiza wydawana w celach turystycznych i prywatnych na pobyt do 90 dni, 180 dni lub 1 rok. Wiza wydawana jest jako jednokrotna lub wielokrotna z ważnością 1 rok od daty wydania, wyjazd z Australii musi nastąpić najpóźniej w dniu upływu ważności wizy.

Wizy - Pośrednictwo Wizowe
Copyright © 2024 by Serwis Konsularny