!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa
!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa

Wizy do Indii

INFORMACJA OGÓLNA O WIZACH DO INDII

Obywatele wszystkich krajów potrzebują wizy do Indii.

Podczas składania dokumentów o wizę paszport musi być ważny min. 1 rok od daty złożenia wniosku o wizę do Indii w konsulacie.

Jedyne akceptowane zdjęcia do wniosku wizowego to zdjęcia tzw. biometryczne, to znaczy kolorowe, twarz na wprost (en-face), oboje uszu widoczne, białe tło, 3,5 cm x 4,5 cm.

Wiza indyjska ważna jest od daty wydania, i należy opuścić Indie najpóźniej w ostatnim dniu ważności wizy.

Obywatele innych krajów niż Polska, muszą przedstawić kartę pobytu na terytorium RP.

Wiza do Indii – kiedy składać dokumenty?

Centrum obsługi wniosków wizowych przy konsulacie Indii w Warszawie czynny jest od Poniedziałku do Piątku w godzinach: składanie dokumentów 9.00 – 13.00, odbiory dokumentów 15.00 – 17.00.

Wizy do Indii – czas oczekiwania

Czas oczekiwania na wizę nie jest ustalony i waha się pomiędzy 3 – 4 tygodnie przy wizach turystycznych i biznesowych do 1 miesiąca i dłużej przy wizach pracowniczych.

Główne rodzaje wiz do Indii to turystyczna, biznesowa, pracownicza, marynarska, studencka, na staż, tranzytowa i na konferencje. Dokładne informacje na temat poszczególnych wiz znajdą Państwo wybierając poszczególne wizy u góry strony.

Wybierz formularz do pobrania

Wybierz wizę

Wybierz rodzaj wizy