FAQ – Odpowiedź na każde Twoje pytanie

Przygotowanie, składanie i odbiór dokumentów

Kiedy składamy dokumenty w konsulacie?

Dokumenty składamy w pierwszą możliwą datę po odebraniu dokumentów w naszych biurach. Nie stosujemy podziału na wizy pilne i mniej pilne. Jeśli przesyłka z dokumentami dotarła stosunkowo wcześnie, tak abyśmy mogli je przygotować, a nasi kurierzy wizowi nie wyjechali jeszcze do urzędów to składamy je jeszcze tego samego dnia.

Czy dokumenty są sprawdzane przed wysłaniem ich do odpowiednich urzędów?

Oczywiście, każdy komplet dokumentów jest sprawdzany pod kątem zgodności z przepisami danego urzędu, dbamy aby dokumenty zostały złożone w terminie i data odbioru została wyznaczona zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Czy w biurze Serwisu jest osoba bezpośrednio odpowiedzialna za konkretne dokumenty?

Tak, nasi pracownicy podzieleni są na zespoły odpowiadające za poszczególne kraje tak aby mogli się wymieniać w razie nieobecności. W każdym czasie, za konkretny paszport jest odpowiedzialna jedna przyporządkowana osoba. Ten podział zapewnia klientom zawsze najwyższy poziom usług, a nasi pracownicy dbają o to aby mieć zawsze najświeższe informacje ze swoich konsulatów i urzędów.

Kto jest odpowiedzialny za składanie i odbiór dokumentów w urzędach i konsulatach?

Najważniejszym ogniwem naszej pracy jest kontakt bezpośredni z konsulatami i urzędami w kraju i zagranicą. Zatrudniamy profesjonalny zespół naszych kurierów wizowych. Dbamy o ich wygląd i bezpieczeństwo.

Wizy - Pośrednictwo Wizowe
Copyright © 2024 by Serwis Konsularny