!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa
!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa

Wizy do Kazachstanu

INFORMACJE OGÓLNE O WIZACH DO KAZACHSTANU

Obywatele Polski, państw strefy Schengen i reszty krajów UE potrzebują uzyskać wizy na terytorium Kazachstanu.  W przypadku przejazdu przez Kazachstan należy posiadać zawsze wizę tranzytową.

Paszport musi być ważny min. 180 dni dłużej od daty zakończenia ważności przyszłej wizy. Zdjęcie do aplikacji wizowej musi być kolorowe, w formacie na wprost lub w pół profilu.

Składając dokumenty poprzez akredytowaną agencję wizową należy zawsze przedstawić zaproszenie potwierdzone przez kazachstański MSZ. Bez zaproszenia, można złożyć aplikację wizową tylko na wizę jednokrotną i wyłącznie osobiście.

Konsulat  w Warszawie otwarty jest w Poniedziałki, Wtorki, Czwartki i Piątki. Składania  i odbiory są możliwe w godzinach 9.00 – 12.00.

Obywatele państw innych niż Polska, muszą przedstawić kopię karty pobytu (czasem oryginał, w zależności od obywatelstwa) na terenie RP aby móc złożyć aplikację wizową w Konsulacie w Warszawie.

Czas rozpatrywania wniosków wizowych to wyłącznie 1 tydzień od dnia złożenia. Tryb wydania wizy ekspresowy wyłącznie po konsultacji z naszym biurem.

Każda wiza kazachska wydawana jest na daty dzienne podane w zaproszeniu. Data rozpoczynająca wizę nie może być wcześniejsza niż data odbioru gotowej wizy z konsulatu.  Konsulat ma wyłączne prawo wydania wizy krótszej niż na zaproszeniu bez podania przyczyny.

Opłaty za wizy pobierane są w walucie EUR, płatne w banku (uwaga, bank dolicza prowizje za wpłatę), jednakże na wizie koszt opłaty widnieje w walucie USD.

RODZAJE WIZ:

TURYSTYCZNA – wydana w celach turystycznych jako jednokrotna (pobyt maks. do 30 dni) lub dwukrotna (pobyt maks. do 60 dni).

BIZNESOWA – wydawana w celach biznesowych, konferencji, targów. Wiza wydawana jako jednokrotna (pobyt maks. do 30 dni), dwukrotna (pobyt maks. do 60 dni), trzykrotna (pobyt maks. do 180 dni) lub wielokrotna (pobyt maks. do 1 roku).

TRANZYTOWA – wydawane w celach na tranzyt przez obszar Kazachstanu. Aby otrzymać tę wizę należy przedstawić ważne bilety na przejazd (bez przerw) przez terytorium Kazachstanu i ważne wizy do krajów kolejnych. Wiza wydawana jako jednokrotna lub dwukrotna na pobyt mak. 72 godziny w jedną stronę.

PRYWATNA – wydawana  w celach odwiedzin osób prywatnych, na pobyt do 90 dni maksymalnie.

KIEROWCY ZAWODOWI – wydawana dla kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony. Wydawana jako jednokrotna do 90 dni (zawsze jako pierwsza wiza), dwukrotna do 90 dni lub wielokrotna na 1 rok (trzeba mieć wcześniej użytą wizę dla kierowcy). Podstawą do wydania tej wizy jest oryginał pisma z ZMPD. dokumentów.

PRACOWNICZA – wydawana w celu podjęcia pracy na terytorium Kazachstanu. Wiza wydawana na okres kontraktu.

Wybierz formularz do pobrania

Wybierz wizę

Wybierz rodzaj wizy