!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa
!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa

Wizy do Angoli

Obywatele Polski potrzebują wizę na wjazd do Angoli. O wizę należy się starać w konsulacie w Warszawie.

Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy dłużej w dniu składania wniosku. Zdjęcie do aplikacji wizowej musi być kolorowe, w formacie na wprost, 3,5 cm x 4,5 cm, białe tło.

Sekcja konsularna w Warszawie czynna jest od 10.00 do 12.00 (składanie dokumentów) i 14.00 do 15.00 (odbiór dokumentów) od Poniedziałku do Piątku.

Konsulat wykonuje legalizacje dokumentów, niezbędne do uzyskania pozwolenia na pracę na terenie Angoli. Typowy komplet takich dokumentów to świadectwo niekaralności (nasze biuro pośredniczy przy wystawieniu), raport medyczny, CV oraz główny dyplom / dyplomy dotyczące zatrudnienia. Oryginały wraz z potwierdzonymi przez MSZ tłumaczeniami na język portugalski, muszą być złożone w konsulacie. Czas oczekiwania w konsulacie to 1 – 2 dni robocze. Nasze biuro zapewnia tłumaczenia, legalizacje w MSZ i w konsulacie Angoli.

Ze względu na specyfikę pracy w Angoli występujemy też na życzenie klienta o wydanie zgody na drugi paszport.

RODZAJE WIZ:

TURYSTYCZNA – wydawana w celach turystycznych, wiza ważna na okres do 60 dni pobytu.

ZWYKŁA (Ordinario) – wydawana na zaproszenie do wizy „Ordinario”, ważna 60 dni od daty wydania, pobyt do 60 dni na terenie Angoli

KRÓTKOTERMINOWA STV (Curta Duracao) – wydawana na zaproszenie do wizy „Curta Duracao”, wiza ważna 7 dni od daty wydania, na wjazd do Angoli tylko 72h. Najpopularniejsza wiza dla marynarzy i pracowników sektora wydobywczego i morskiego. Najczęściej po wjeździe, na terenie Angoli, wizy są przedłużane na okres kontraktu.

DŁUGOTERMINOWA LTV – wydawana jako wiza z pozwoleniem na pracę, z powodów długiego oczekiwania na wizę w konsulacie (nawet do 0,5 roku), o wizę tę najczęściej występuje się na terenie Angoli.

TRANZYTOWA – wydawana w celach tranzytu przez Angolę.

Wybierz formularz do pobrania

Wybierz wizę

Wybierz rodzaj wizy