!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa
!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa

Visas to Russia

Witamy na stronie firmy Serwis Konsularny.

1. Czym się zajmujemy?

Wizy – pomagamy w uzyskaniu wizy do każdego kraju świata

Ubezpieczenia – załatwiamy ubezpieczenia

Legalizacja pobytu – pomagamy w załatwieniu formalności związanych z legalizacją pobytu

Legalizacja dokumentów – pomagamy w załatwieniu formalności związanych z legalizacją dokumentów

Legalizacja obcokrajowców – pomagamy w legalizacji

2. Jak można załatwić formalności związane z uzyskaniem wizy do Rosji i Białorusi?

Przez Internetowy formularz zgłoszenia 24/h klikając tutaj… (dostępny po zalogowaniu). System ten umożliwia też śledzenie drogi wykonania naszej usługi, tzn. w którym miejscu znajduje się Państwa paszport.

Bezpośrednio dzwoniąc pod numer telefonu: (22) 826 44 62 lub (22) 826 08 78 pn.-pt. 9 – 17

3. Jakie wizy pomagamy załatwić?

Turystyczna Jednokrotna – NORMALNY
Turystyczna Dwukrotna – NORMALNY
Biznesowa – TRYB NORMALNY
Biznesowa – TRYB EKSPRESOWY
Tranzytowa – TRYB NORMALNY
Tranzytowa – TRYB EKSPRESOWY
Dziennikarska – TRYB NORMALNY
Dziennikarska – TRYB EKSPRESOWY
Wiza dla Kierowców Zawodowych

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

4. Informacje ogólne o Wizach do Federacji Rosyjskiej

Obywatele Polski, państw strefy Schengen i reszty krajów UE potrzebują uzyskać wizy na terytorium Federacji Rosyjskiej. Obwód Kaliningradzki jest obecnie traktowany jak pozostały obszar FR i obowiązują na nim te same zasady co w całej Rosji.

Obywatele wymienionych krajów mogą przebywać bez wizy w strefie tranzytowej lotniska do 12 godzin pobytu (bez opuszczania tej strefy). W każdym innym przypadku w tranzycie przez Rosję, należy wyrobić wizę tranzytową.

Przejeżdżając przez Republikę Białoruś w drodze do Rosji, należy uzyskać wizę tranzytową do tego kraju, na podstawie wcześniej uzyskanej wizy rosyjskiej.

Paszport musi być ważny min. 180 dni dłużej od daty zakończenia ważności przyszłej wizy.

Jedyne akceptowane zdjęcia do wniosku wizowego to zdjęcia tzw. biometryczne, to znaczy kolorowe, twarz na wprost (en-face), oboje uszu widoczne, białe tło, 3,5 cm x 4,5 cm.

Konsulat Generalny w Warszawie otwarty jest w Poniedziałki, Wtorki, Czwartki i Piątki. Składanie aplikacji jest możliwe w godzinach 8.00 – 12.00, odbiory gotowych dokumentów w godzinach 15.00 – 16.00. Proszę zwrócić że do składania dokumentów zawsze tworzy się kolejka, szczególnie w miesiącach Czerwcu i Lipcu, a także zawsze po dniach ustawowo wolnych na terenie Federacji Rosyjskiej, może mieć to też wpływ na utrudniony i wydłużony tryb wydawania wiz.

Obywatele państw trzecich (wszystkie kraje z poza układu Schengen) muszą przedstawić kopię karty pobytu (czasem oryginał, w zależności od obywatelstwa) na terenie RP aby móc złożyć aplikację wizową w Konsulacie Generalnym w Warszawie. Obywateli Wielkiej Brytanii, USA i Gruzji obowiązują inne wnioski wizowe.

Czas rozpatrywania wniosków wizowych to 1 tydzień w trybie tzw. normalnym lub 1 dzień roboczy w trybie tzw. ekspresowym. Od tej zasady jest wiele wyjątków tj. wizy wielokrotne na zaproszenia wydawane bezpośrednio przez instytucje lub firmy prywatne tzw. „białe”, wydawane są tylko w trybie 10 dni kalendarzowych. Wizy dla obywateli USA i Australii wydawane są w trybie 10 dni roboczych.

Od obywateli Polski (i grupy Schengen) oraz większości innych krajów, wymagane jest przedstawienie kopii ważnego ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą na kwotę min. 30.000 EUR. Ubezpieczenie musi zawierać : nr polisy, imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, daty ubezpieczenia od-do, kwotę i zakres ubezpieczenia. Jeśli polisa wystawiona jest na firmę (i nie zawiera bezpośrednio nazwiska osoby ubezpieczonej) to do kopii polisy musi być dołączony list od firmy z adnotacją że dana osoba jest zatrudniona  w firmie i objęta polisą podaną z numeru.

Każda wiza rosyjska wydawana jest na daty dzienne podane w voucherze turystycznym lub zaproszeniu. Data rozpoczynająca wizę nie może być wcześniejsza niż data odbioru gotowej wizy z konsulatu.

5. RODZAJE WIZ:

TURYSTYCZNA – wydana w celach turystycznych na pobyt maksymalnie do 30 dni, jako jednokrotna lub dwukrotna. Podstawą do wydania tej wizy jest kopia voucheru turystycznego, składającego się zawsze z dwóch części: voucheru właściwego (czyli rezerwacji hotelowej) i potwierdzenia przyjęcia turysty zagranicznego. Wiza dwukrotna jest wydawana tylko w związku z koniecznością dwóch wjazdów na teren FR w czasie tego samego wyjazdu (np. podróż Polska – Rosja – Mongolia – Rosja – Polska).

BIZNESOWA – wydawana w celach biznesowych, konferencji, targów. Wiza wydawana jako jednokrotna lub dwukrotna na pobyt od 30 do 90 dni oraz jako wielokrotna na ważność od 180 dni do 1 roku. Liczba dni pobytu przy wizach wielokrotnych nie może przekroczyć 90 dni w każdych 180 dniach ważności danej wizy. Podstawą do wydania wizy jest zaproszenie.

TELEX – wydany przez instytucje FR, przesłany bezpośrednio do danego konsulatu
Oryginał zaproszenia wydanego przez Organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji – tzw. zaproszenie „brązowe”
Oryginał lub kopia zaproszenia bezpośrednio wydanego przez firmę lub instytucję z Rosji (dotyczy tylko obywateli Polski i krajów grupy Schengen)

TRANZYTOWA – wydawane w celach na tranzyt przez obszar FR. Aby otrzymać tę wizę należy przedstawić ważne bilety na przejazd (bez przerw) przez terytorium Rosji i ważne wizy do krajów kolejnych. Wiza wydawana jako jednokrotna lub dwukrotna na pobyt mak. 10 dni w jedną stronę.

PRYWATNA – wydawana  w celach odwiedzin osób prywatnych na oryginał zaproszenia wydanego przez Organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji – tzw. zaproszenie „brązowe”.

KIEROWCY ZAWODOWI – wydawana dla kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony. Wydawana jako jednokrotna do 90 dni (zawsze jako pierwsza wiza), dwukrotna do 90 dni lub wielokrotna na 1 rok (trzeba mieć wcześniej użytą wizę dla kierowcy). Podstawą do wydania tej wizy jest oryginał pisma z ZMPD, a w przypadku innych konsulatów niż warszawski także szereg innych dokumentów. W przypadku tej wizy obowiązuje ścisła rejonizacja ze względu na wojewodów wydających dany paszport tj. Warszawa – woj. mazowieckie, podlaskie, lubelskie, łódzkie, Kraków – woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie, Poznań – woj. wielkopolskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie, Gdańsk – woj. pomorskie, warmińsko – mazurskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie.

DZIENNIKARSKA – wydawane dla dziennikarzy i obsługi  na podstawie listu z redakcji i kopii legitymacji dziennikarskie na okres maksymalnie do 90 dni jako jednokrotne lub dwukrotne.

PRACOWNICZA – wydawana w celu podjęcia pracy na terytorium FR, na podstawie oryginału zaproszenia wydanego przez Organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji – tzw. zaproszenie „brązowe”. Wiza wydawana jako jednokrotna na 90 dni, z opcją przedłużenia na miejscu w Rosji na okres kontraktu.

Select a download form

Choose visa

Select a visa type