!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa
!! Uwaga !!! Od dnia 01 kwietnia 2020 r. nowy adres firmy. Adres siedziby, także dla wszystkich przesyłek i korespondencji: Serwis Konsularny Ul. Biedronki 68 02-959 Warszawa

Wizy do Azerbejdżanu

INFORMACJE OGÓLNE O WIZACH DO AZERBEJDŻANU

Obywatele Polski, państw strefy Schengen i reszty krajów UE wyjeżdżający do Azerbejdżanu potrzebują wizy wjazdowej.

Wizy turystyczne są wydawane na przejściach granicznych na podstawie poparcia wizowego wystawionego przez jedno z akredytowanych przy azerskim MSZ. Konsulat nie wydaje tego typu wiz.

O wszystkie wizy innej kategorii niż turystyczna należy ubiegać się w konsulacie.

W wyjątkowych sytuacjach można otrzymać wizę na lotnisku w Baku ale tylko na podstawie oficjalnego zaproszenia wydanego przez MSZ. Na takim zaproszeniu jest informacja że wiza będzie wydana na lotnisku. Taka procedura zwykle dotyczy podróży dyplomatycznych i wizyt oficjalnych.

Aby ubiegać się o wizę należy posiadać paszport który jest ważny min. 180 dni dłużej od daty zakończenia ważności przyszłej wizy..

Konsulat  w Warszawie otwarty jest we Wtorki i Czwartki  Składania  i odbiory są możliwe w godzinach 10.00 – 13.00.

Czas rozpatrywania wniosków wizowych to 2 tygodnie od dnia złożenia. Tryb wydania wizy ekspresowy wyłącznie po konsultacji z naszym biurem.

Każda wiza azerska wydawana jest na daty podane w zaproszeniu. Data rozpoczynająca wizę nie może być wcześniejsza niż data odbioru gotowej wizy z konsulatu.  Konsulat ma wyłączne prawo wydania wizy krótszej lub dłuższej niż na zaproszeniu.

Opłaty za wizy pobierane są w walucie EUR lub USD płatne w banku (uwaga, bank dolicza prowizje za wpłatę).

Wybierz formularz do pobrania

Wybierz wizę

Wybierz rodzaj wizy